Co się stanie gdy nie mamy ubezpieczenia zawodowego?

Osoby wykonujące określone zawody, związane ze szczególnym ryzykiem i odpowiedzialnością, zobligowane są do tego by posiadać ubezpieczenie OC zawodowe, wykupione w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych działających na terenie naszego kraju. Obowiązek ten określony jest w ustawach i rozporządzeniach dedykowanych dla poszczególnych rodzajów zawodów – przykładowo, w przypadku agenta ubezpieczeniowego jest to Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych i Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej. Czytaj dalej