Gdy pośrednik nieruchomości nawali…

Pośrednicy w obrocie nieruchomościami z oczywistych względów zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa. Oprócz jednak takiej konieczności, pośrednik ponadto jest zobowiązany do przestrzegania zasad etyki zawodowej i obowiązujących w tym fachu standardów. Standardy te to zbiór reguł postępowania uznawanych za poprawne, stworzonych i ustalonych wspólnie przez członków zrzeszonych w korporacji zawodowej. Czytaj dalej