Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, aby moc sprawnie i efektywnie funkcjonować, muszą wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej

Autor zdjęcia: Austin Community College

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, aby moc sprawnie i efektywnie funkcjonować, muszą wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej (https://iexpert.pl/ubezpieczenia-zawodowe/). Ubezpieczenie takie stanowi, bowiem ochronę od roszczeń z tytułu strat o naturze finansowej poniesionych przez osoby trzecie, na skutek wykonywania przez ubezpieczonego czynności zawodowych. Czytaj dalej