Przygotowywanie projektu

Proces przygotowywania projektu jest często procesem bardzo żmudnym i długotrwałym

Autor zdjęcia: Loz Flowers

Proces przygotowywania projektu jest często procesem bardzo żmudnym i długotrwałym. Czasem w jego przygotowanie zaangażowanych jest wiele osób, które tygodniami starają się z nim uporać. W zależności od tego, czego dany projekt dotyczy, jego opracowanie bazować może na konieczności wykonania ekspertyz i badań. Zdarzyć się również może, że przygotowanie takiego projektu jest zadaniem, z którym może uporać się jedna osoba. Niezależnie jednak od tego, kto go opracowuje, wykonany musi być z należytą starannością i rzetelnością. Czytaj dalej