Prawnik – osoba, od której wymaga się więcej

Każdy z nas jest tylko człowiekiem i każdemu z nas może zdarzyć się błąd, którego skutki nierzadko odczuwają inne osoby

Autor zdjęcia: Vladimir Yaitskiy

Każdy z nas chyba w sposób pośredni, bądź też bezpośredni zetknął się z prawnikami. Mogli być to radcowie prawni, albo też adwokaci. Wspólnym mianownikiem był jednak szczególnym rodzaj odpowiedzialności, jaki na nich spoczywa w związku z pełnionymi przez nich funkcjami. Wynika to z tego, że poprzez swoje poczynania i decyzje, jakie podejmują, mają oni wpływ na życie innych ludzi.

 

Właśnie z tego względu, jeden pozornie błahy błąd, czy też niedopełnienie pewnych obowiązków, niosą za sobą bardzo przykre konsekwencje. W profesji tego rodzaju nie ma miejsca na niedomówienia i ryzykowne poczynania, a prawnicy muszą działać w interesie swoich klientów, służąc im swoją wiedzą i zdobytym w toku wcześniejszych postępowań i spraw doświadczeniem.

Ubezpieczenia dla prawników

Niestety, każdy z nas jest tylko człowiekiem i każdemu z nas może zdarzyć się błąd, którego skutki nierzadko odczuwają inne osoby. W przypadku adwokatów i radców prawnych z taką sytuacją mamy właśnie do czynienia.

Zabezpieczeniem przed taką sytuacją są ubezpieczenia prawników na mocy, których poszkodowani klienci mogą ubiegać się o wypłatę stosownego odszkodowania. Dotyczy to sytuacji, gdy na skutek działań prawnika dojdzie do wyrządzenia klientowi szkody. Aby odszkodowanie zostało jednak przez wystawcę polisy (czyli towarzystwo ubezpieczeniowe) wypłacone, musi być jednak ponad wszelką wątpliwość dowiedzione, że do szkody doszło na skutek działań prawnika. Z tego właśnie względu należy dołożyć wszelkiej możliwej staranności, by zgromadzić i w ogóle posiadać odpowiednie dokumenty, potwierdzające stawiane niesolidnemu prawnikowi zarzuty. Jeśli dokumenty te nie będą wskazywały winy prawnika w sposób niepodważalny, może zdarzyć się tak, że wniosek o wypłatę odszkodowania zostanie przez ubezpieczyciela odrzucony. Nie zostanie, więc wypłacone odszkodowanie z OC prawnika, mimo, że szkoda fizycznie zaistniała.