Produkty ubezpieczeniowe

Ubezpieczenie biur rachunkowych swoim przedmiotem obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzenia działalności zawodowej

Autor zdjęcia: kenteegardin

Towarzystwa ubezpieczeniowe, z uwagi na silną konkurencję na rynku branżowym wychodzą z bardzo interesującą propozycją produktów ubezpieczeniowych, dzięki czemu każdy przedsiębiorca, bądź też każda firma jest w stanie, znaleźć produkt odpowiadający zarówno faktycznym potrzebom, jak i faktycznym możliwością. Z tego też powodu bardzo często na rynku produktów ubezpieczeniowych możemy spotkać się z personalizowaniem ofert pod względem wysokości dochodów na przykład.

 

Dotyczy to także produktów ubezpieczeniowych dedykowanych biurom rachunkowym.

Ubezpieczenie biura

Ubezpieczenie biur rachunkowych (o którym więcej pod linkiem) dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność usługową z zakresu:

  • prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • obsługi kadrowo-placowej,
  • doradztwa podatkowego (z wykluczeniem czynności objętych ubezpieczeniem obowiązkowym doradców podatkowych).

Ubezpieczenie biur rachunkowych swoim przedmiotem obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzenia działalności zawodowej. Oferta takiego ubezpieczenia może dotyczyć:

  • obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. (Dz.U.2014 poz.1616),
  • nadwyżkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – z tytułu ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ustalonych Uchwałą Nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu PZU SA , że zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/421/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. oraz uchwałą nr UZ/63/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.,
  • dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującego określone czynności doradztwa podatkowego – na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ustalonych Uchwałą Nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu PZU SA , że zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/421/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. oraz uchwałą nr UZ/63/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.,
  • dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącego obsługi kadrowo-płacowej – na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ustalonych Uchwałą Nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu PZU SA , że zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/421/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. oraz uchwałą nr UZ/63/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.