Przygotowywanie projektu

Proces przygotowywania projektu jest często procesem bardzo żmudnym i długotrwałym

Autor zdjęcia: Loz Flowers

Proces przygotowywania projektu jest często procesem bardzo żmudnym i długotrwałym. Czasem w jego przygotowanie zaangażowanych jest wiele osób, które tygodniami starają się z nim uporać. W zależności od tego, czego dany projekt dotyczy, jego opracowanie bazować może na konieczności wykonania ekspertyz i badań. Zdarzyć się również może, że przygotowanie takiego projektu jest zadaniem, z którym może uporać się jedna osoba. Niezależnie jednak od tego, kto go opracowuje, wykonany musi być z należytą starannością i rzetelnością.

Wypadki na budowie

 

Na projektancie spoczywa obowiązek sprawdzenia przyjętych w projekcie założeń i dokonanych w nim obliczeń. Nie bez powodu, wymagane jest podbicie i podpisanie go przez osobę z uprawnieniami. Aby móc uprawnienia takie zdobyć należy nie tylko skończyć studia na określonym kierunku, ale także mieć zdany egzamin państwowy i odbyte kilkuletnie praktyki na budowie i w biurze projektowym (więcej tutaj). Można, więc uznać, że osoba posiadająca uprawnienia jest należycie przygotowana do wykonywania swojej pracy. Zdarzyć się jednak może i tak, że podczas opracowywania projektu gdzieś wkradnie się błąd. Może to być błąd w obliczeniach, lub też błąd na wykonanych rysunkach. Często zdarza się tak, że kopiowane są pewne elementy poprzednich projektów, przez co trudno jest wychwycić istniejące nieścisłości. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być wypadki na budowie. Biorąc pod uwagę ryzyko, jakie jest z tym związane, konieczne jest ubezpieczenie pracowni projektowej. Choć ubezpieczenie takie nie jest w stanie w sposób fizyczny uchronić nas przed następstwami takich nieszczęśliwych wypadków na budowie, to zapewnia przynajmniej wypłatę odszkodowania.