Radca prawny – ubezpieczenie

Podstawowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego to suma gwarancyjna w wysokości stu tysięcy euro na każde zdarzenie z osobna

Autor zdjęcia: jdnx

Konieczność ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczy przedstawicieli kilkunastu grup zawodowych, w tym radców prawnych. Ubezpieczenie takie występuję w dwóch, podstawowych formach:

  • w formie ubezpieczenia podstawowego (obowiązkowej),
  • w formie ubezpieczenia dodatkowego (dobrowolnego).

 

OC radcy prawnego, podobnie jak OC dedykowane przedstawicielom innych grup zawodowych nabywane jest za pośrednictwem agencji ubezpieczeniowych.

Podstawowe i dodatkowe ubezpieczenie radcy prawnego

Podstawowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego to suma gwarancyjna w wysokości stu tysięcy euro na każde zdarzenie z osobna. To także gwarancyjna pokrycia kosztów obrony przed sądem, w wysokości do pięćdziesięciu tysięcy euro. OC radcy prawnego to także gwarancja wypłaty odszkodowania (z wykluczeniem prawa do regresu).

Dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego natomiast ma do zaoferowania miedzy innymi rozszerzony okres ochrony, obejmujący:

  • zdarzenia jakie miały miejsce przed zawarciem ubezpieczenia, o ile nie miały one miejsca przed 1 stycznia 2005 roku,
  • zdarzenia jakie mogę mieć miejsce w okresie do trzydziestu sześciu miesięcy po wygaśnięciu polisy.

W przypadku ubezpieczenia dobrowolnego ulega również podwyższeniu suma gwarancyjna, oraz kwota pokrywana w przypadku obrony przed sądem. W obu wypadkach wynosi ona 250 tysięcy euro. Rozszerzone OC radcy prawnego obejmuje również swoim zakresem wykonujących na rzecz ubezpieczonego:

  • pracowników,
  • praktykantów,
  • aplikantów.