Prawnik – osoba, od której wymaga się więcej

Każdy z nas jest tylko człowiekiem i każdemu z nas może zdarzyć się błąd, którego skutki nierzadko odczuwają inne osoby

Autor zdjęcia: Vladimir Yaitskiy

Każdy z nas chyba w sposób pośredni, bądź też bezpośredni zetknął się z prawnikami. Mogli być to radcowie prawni, albo też adwokaci. Wspólnym mianownikiem był jednak szczególnym rodzaj odpowiedzialności, jaki na nich spoczywa w związku z pełnionymi przez nich funkcjami. Wynika to z tego, że poprzez swoje poczynania i decyzje, jakie podejmują, mają oni wpływ na życie innych ludzi. Czytaj dalej