Ubezpieczenie OC zawodowe – ochrona interesów swoich i klientów

Ubezpieczenie OC zawodowe jest szczególnym rodzajem ubezpieczenia, który w swym zakresie obejmuje ochronę ubezpieczeniową w związku z wykonywaną pracą zawodową

Autor zdjęcia: Airsoftpal.com

Ubezpieczenie OC zawodowe jest szczególnym rodzajem ubezpieczenia, który w swym zakresie obejmuje ochronę ubezpieczeniową w związku z wykonywaną pracą zawodową. Ubezpieczenie takie dedykowane jest wprawdzie przedstawicielom zawodów cechujących się szczególnym stopniem ryzyka, nie oznacza to jednak, że wykonując czynności mniej ryzykowne nie można pokusić się o wykupienie takiego ubezpieczenia. Czytaj dalej

Co się stanie gdy nie mamy ubezpieczenia zawodowego?

Osoby wykonujące określone zawody, związane ze szczególnym ryzykiem i odpowiedzialnością, zobligowane są do tego by posiadać ubezpieczenie OC zawodowe, wykupione w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych działających na terenie naszego kraju. Obowiązek ten określony jest w ustawach i rozporządzeniach dedykowanych dla poszczególnych rodzajów zawodów – przykładowo, w przypadku agenta ubezpieczeniowego jest to Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych i Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej. Czytaj dalej