Ubezpieczenie pracowni projektowej

Ubezpieczenie pracowni projektowej to absolutna podstawa (o czym także tutaj: https://architekci.iexpert.pl/oc-nadwyzkowe-pracowni-claims-made/). Stanowi ono zabezpieczenie interesów zarówno samej pracowni, jak i jej klientów. W sytuacji, zatem, w której wyrządzona przez pracowników pracowni projektowej zostanie wyrządzona szkoda (w ramach świadczenia usług) osobom trzecim, wówczas roszczenia poszkodowanego klienta pokrywane są przez towarzystwo ubezpieczeniowe, u którego pracownia ma wykupioną polisę ubezpieczeniową.
Pracownie projektowe objęte są wymogiem wykupienia ubezpieczenia podstawowego, mogą jednak również się doubezpieczyć przy pomocy ubezpieczenia dodatkowego.

Ubezpieczenie dobrowolne

 

 

Ubezpieczenie dobrowolne, czyli dodatkowe charakteryzuje się przede wszystkim znacznie szerszym zakresem odpowiedzialności oraz wyższymi sumami gwarancyjnymi. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracowni projektowej może również obejmować takie kwestie jak:

 • pozyskiwanie pozwoleń dotyczących procesu inwestycyjnego,
 • pozyskiwanie decyzji dotyczących procesu inwestycyjnego,
 • szkody powstałe na skutek powolnego oddziaływania takich czynników jak chociażby drgania, wilgoć, woda, temperatura, itp.
 • szkody powstałe na skutek zapadania się ziemi,
 • szkody powstałe na skutek osiadania gruntu,
 • szkody powstałe na skutek osunięcia,
 • szkody środowiskowe,
 • szkody będące skutkiem badań geodezyjnych,
 • szkody będące skutkiem badań geologicznych,
 • szkody będące skutkiem prac geodezyjnych,
 • szkody będące skutkiem prac geologicznych,
 • szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności o charakterze biurowym,
 • szkody wyrządzone pracownikom biurowym,
 • szkody wyrządzone w najmowanych nieruchomościach,
 • szkody powstałe w powierzchniowej dokumentacji,
 • przekroczenie ustalonych kosztów,
 • przekroczenie ustalonych terminów.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia dodatkowego są dostępne są na stronach agencji ubezpieczeniowych. Przed podjęciem decyzji o doubezpieczeniu, warto się z nimi dokładnie zapoznać.