Zamknij

REKLAMA
20:19, 02.08.2018
Dożynki Gminne w Gminie Wąpielsk
00:09, 24.06.2018
Festyn Rycerski w Radzikach Dużych!
20:01, 15.06.2018
Bezpłatne badanie wzroku
10:27, 11.06.2018
Bezpieczne wakacje bez używek
23:10, 29.05.2018
W dniu 18 maja 2018 r. w Toruniu, Dariusz Górski – Wójt Gminy Wąpielsk i Barbara Suchocka – Skarbnik Gminy, podpisali umowę nr PSZOK 17/2018 o powierzenie grantu na realizację zadania „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Wąpielsk” nr WFOŚiGW.PSZOK-1/2017.031, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
22:41, 29.05.2018
Wójt Gminy Wąpielsk ogłasza konkurs plastyczny
© 24rypin.pl | Prawa zastrzeżone